ТЕМА 

ГЕРБ и патриотите замислят общински сили за сигурност

ГЕРБ и „Обединени патриоти“ искат да се позволи на общинските съвети и кметовете да създават собствени звена за контрол на обществения ред в населените места и собствени системи за видеонаблюдение. Те ще получат права, които в момента има само полицията.

Парламентарните групи на управляващата коалиция внесоха общ проект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Подписите под него са на зам.-шефа на парламента Емил Христов от ГЕРБ и зам.-председателя на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов. „Създадената през 2009 г. възможност общините да създадат звена „Общинска полиция“ се оказа с ограничена приложимост поради високата цена на издръжката на един полицай.

Поради това към момента от тази възможност са се възползвали едва 9 общини – столицата, някои областни градове и други общини с по-добри финансови възможности“, мотивират се вносителите. Затова предлагат на местните администрации да се разреши „да си създават звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и кметовете, свързани с опазването на обществения ред, общинското имущество, организацията на движението в населените места“. На практика това ще са общински служители, а не като при общинските полиции – служители на МВР.

На служителите в тези звена ще се даде право да изискват документ за самоличност при констатирано нарушение и да задържат до пристигането на полицията, ако нарушителят бъде хванат на място да уврежда общинско имущество, да нарушава обществения ред или правилата за движение. В София например на работещите в Центъра за градска мобилност ще се разреши да задържат хора до пристигането на униформените полицаи. „Служителите на тези звена ще подпомагат цялостната контролна и административно-наказателна дейност на общината, опазването на собствеността и реда. Новите правомощия няма да доведат до допълнително натоварване на общинските администрации, съответно на бюджетите им“, твърдят вносителите. В общия случай тези дейности ще се извършват, както и досега, от съществуващите общински звена за контрол – инспекторати, общински предприятия – например за контрол по паркирането“, се казва в мотивите. Служителите ще носят униформи и отличителни знаци, одобрени от съответния кмет. В срок до три месеца от назначаването си те ще минават и курс по специална програма, изготвена от МВР. Контролиращите от местната администрация ще могат да съставят протоколи за предупреждение и да връчват предписания.

Управляващото мнозинство предлага общините да изграждат и използват свои средства и системи за наблюдение, въз основа на които кметовете ще глобяват с електронен фиш. Чрез промените в Закона за местното самоуправление в преходните разпоредби на Закона за движение по пътищата се записва, че общините имат право да използват за установяване на нарушения на правилата за движение автоматизирани технически средства и системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС-то.

Според ГЕРБ и „Обединени патриоти“ предложените мерки ще доведат до увеличаване на приходите от наложени глоби и до намаляване на пътнотранспортните произшествия.

В момент единствено МВР и пътната полиция имат право да наказват по видеоматериал чрез електронен фиш, и то само за нарушения по Закона за движение по пътищата. Сега се предлага това право да имат и кметовете.

Промените създават правна възможност, а не са задължение, уточняват вносителите. Заявено е още, че новите текстове не отнемат правото на общините, които желаят и имат необходимия ресурс, да създадат и ползват общинска полиция съгласно Закона за МВР.

Само преди няколко месеца ГЕРБ прокара и друга норма в тази посока. С приетия закон за частната охранителна дейност те дадоха възможност на кметове на малки, средни и големи градове да сключват договори с частни охранителни фирми, които да пазят цялото населено място. До този момент можеха да се подписват отделни договори за охрана на училища, паркове, водоеми, общински сгради и др.

Въпреки протестите на опозицията и бизнеса правителството и ГЕРБ наложиха норми, които дават възможност на една охранителна фирма да охранява цял град, включително чрез видеонабюдение и мобилни охранителни патрули – независимо че в него има охранителна, общинска полиция, жандармерия, криминална полиция, звена за борба с организираната престъпност и други държавни звена. Веднага след приемането на нормата тя бе атакувана пред Конституционния съд и от президента Радев, и от главния прокурор. Двамата поискаха отмяната на разпоредбата на практика със сходни мотиви. Основните сред тях са, че е недопустимо се прехвърлят правомощия на държавата, реализирани от МС и конкретно от МВР, по опазване на обществения ред и националната сигурност.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ