АВТО-МОТО 

От новата година: 30% по-високи данъци за старите автомобили

Средно с 30% ще се повиши данъкът на колите със сертификат ЕВРО 1, 2 и 3. Мярката у нас ще засегне собствениците на 2,4 млн. коли. За по-мощните автомобили налогът остава по-висок, но в сравнение с досегашния ще има намаление от около 10-20% на най-екологичните автомобили от категория ЕВРО 6. Екологичният компонент компенсира донякъде досегашната практика, при която собствениците на нови коли плащаха далеч повече, въпреки че превозните им средства замърсяват въздуха най-малко.

Причина за вдигането на този данък е, че през 2017 г. година страната ни бе осъдена от Брюксел заради мръсния въздух. По данни на финансовото министерство от 2007 г. до края на 2017 г. приходите от налога върху колите се увеличават средно с 20 млн. годишно без промяна на ставката. Ръстът е основно заради по-големия брой регистрирани коли и отчасти заради по-добрата събираемост.

В момента в България на всеки 1000 души се падат около 400-430 автомобила, докато в съседна Румъния те са не повече от 200. Новата формула на изчисляване на данъка включва два компонента – имуществен и екологичен, пише „Монитор“.

Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява. Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Екологичният компенсира донякъде досегашната практика, при която собствениците на нови коли плащаха много повече.

В закона са записани и 6 диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Прецизирането на коефициентите цели създаването на финансов инструмент за стимулиране извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични предвид това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и замърсяват въздуха с вредни емисии.

От 2019 г. прехвърлянето на собствеността върху МПС пък вече ще става след проверка за платен данък онлайн. Ще се изисква още и декларация от прехвърлителя, че няма непогасени други данъци свързани с превозното средство. Проверката за платен данък ще може да се извърши и с документ, издаден или заверен от общината.

Нотариусите вече са задължени да докладват в общините за всяка сделка с недвижим имот или моторно превозно средство. В 7-дневен срок те трябва да уведомят за цената на сделката, която после да се използва като база за определянето на данък сгради и за автомобилите.

Данъчната отстъпка за основно жилище ще се ползва само за един имот в цялата страна, а не, както е сега – за няколко, намиращи се в различни общини. За целта ще се прави регистър, където всяка община да прави справки. За некоректно декларирани данни от собствениците данъкът ще се начислява за 5 години назад.

Други промени в данъците касаят транспонирането на евродирективите в българското законодателство. Една от тях е директивата за въвеждането на праг от 10 хил. евро в случаите на доставки на дигитални услуги от доставчици в България към физически лица в ЕС. От 1 януари има облекчение, ако доставките са до 10 хил. евро на година, доставчикът ще прилага български ДДС, ще издава фактури спрямо българското законодателство и няма да има нужда да се регистрира в други държави и да прави допълнителни регистрации към Националната агенция по приходите (НАП)“.

Заради необходими промени в нормативната уредба от страна на митниците и данъчната администрация от 1 юли се очаква да влязат в сила правилата за отложеното начисляване на ДДС при вносни стоки.

От 2019 г. влиза в сила и правна възможност за издаване на електронни фискални бонове, като това ще засегне дейността на електронните магазини.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ