(Не)научни шашми: От Софийския платили в брой за вила на морето

 

Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на Софийския университет за 2016 година, съобщиха от институцията.

Годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на Софийския университет към 31 декември 2016 г.“, обясняват от Сметната палата. Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой.

Сред тях са плащане в брой на недвижим имот – вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., както и изплащане на служебни аванси над 10 хил.лв.

„В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материално-отговорното лице като служебен аванс без документална обоснованост. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. По този начин е избягвано задължителното й внасяне по банковата сметка“, обясняват още от Сметната палата.

Вашият коментар