Цените на храните у нас вече са 71% от европейските, а заплатите…

 

За 10 г. животът у нас е поскъпнал с 38.8%. Ръстът при хранителните стоки спрямо септември 2007 г. е 27.4%, на електроенергията – 28.7%, на топлоенергията – 24.4%. При водата скокът е 48%, а при твърдите горива е даже още по-висок – 56.7%,. Така България все по-бързо доближава средното ценово равнище на ЕС. Ако през 2008 г. цените на храните и безалкохолните напитки са били 64.6% от европейските, то м.г. достигат 71%. Това изчисляват от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ в анализ за издръжката на живота през третото тримесечие на т.г.

Три групи стоки са много близо до европейските нива, като цените на растителните и животинските мазнини и масла даже надхвърлят средните за ЕС28 с 8.1%. Мляко, млечни продукти и яйца са с 9.5% по-евтини у нас, но с техния темп на поскъпване КНСБ очаква да прехвърлят европейското равнище. Другата група, много близо до европейските цени, е на потребителската електроника, която е само с 6% по-евтина у нас. На годишна база поскъпването на живота е 2.9%, като основен принос имат хранителните стоки. От КНСБ коментират тези данни като признак, че инфлацията плавно се завръща, пише „Сега“.

Поне 1474 лв. брутна заплата трябва да получава всеки от родителите в едно четиричленно семейство, за да се задоволят основните потребности на домакинството. Необходимата издръжка за едно такова семейство е 2301 лв., или 575.28 лв. на човек. Средната заплата в страната – 1037 лв., е с близо 30% по-ниска от това. От КНСБ признават, че доходите значително изпреварват по ръст издръжката. Но предупреждават, че това все още не стига, за да се покрият необходимите средства за живот. Това важи с особена сила в области, където общият доход изостава почти два пъти от необходимите средства за издръжка – Видин, Търговище, Кърджали, Сливен, Разград.

За голяма част от населението пък даже официалната линия на бедност (314 лв.) е недостижима. 30% от домакинствата са с общ доход на човек под тази линия – това са 2.165 млн. българи. 3.25 млн. разполагат с по-висок доход от 314 лв., но са под необходимите средства за живот – в тази група са 45% от домакинствата. 25% от домакинствата, или 1.8 млн. души, могат да минат за живеещи охолно – техните доходи на човек са над издръжката на живот (575 лв.)

В периода второ тримесечие 2015-2017 високодоходните домакинства се увеличават значително от 19.5% на 25%, докато тези под прага на бедност остават на едно и също ниво. Вижда се ефектът от драстичното увеличение на минималната заплата – в края на месец септември работещите на това ниво на заплащане са 17.5% от наетите при 14.5% през същия период на 2016 г. В частния сектор вече всеки пети работи за най-ниското възнаграждение – 19.9%, при 16% година по-рано. Издръжката в София пък е 3003.32 лв. на четиричленно семейство, или 750.83 лв. на човек, като надхвърля средните стойности за страната с 30.5%. И в София обаче средната заплата – 1405 лв., не стига да покрие това ниво.

Вашият коментар