Двайсетачките най-много в портмонето на българина

 

Макар банкнотите от 50 и 100 лева да се използват все повече в България, най-честата разменна банкнота си остава тази от 20 лева. Близо 30% от “хартийките” в портфейлите ни са с този номинал, според данните на БНБ за третото тримесечие. Към 30 септември в обращение са 130.6 млн. броя банкноти от 20 лева. Българинът все още не е толкова богат, че да използва най-вече други банкноти.

С най-малък дял от 5.79% са петолевките. Статистиката сочи, че купюрите в обращение от 10, 50 и 100 лв. нарастват, като най-голям е скокът на петдесетолевките. Темповете, с които се качва броят на банкнотите обаче, не е много голям. Процесът е плавен, показва анализът в дългосрочен план.

Средната по стойност банкнота в обращение остава ниска – около 30 лева, като в края на третото тримесечие възлиза на 33.67 лв. Отчетено е леко увеличение спрямо края на юни и малко по-голямо спрямо края на 2016 г. За едногодишен период стойността се е повишила с 1.84 лв., или с 5.78%, вследствие на плавното нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите купюри.

Най-много от стотинките, с които ежедневно работим, са жълти от по една и две. Макар от БНБ да отчитат ръст в броя на монетите с номинал от 10 и 50, най-голям си остава делът на “жълтурковците”. Тенденцията към бърз растеж в паричното обращение на броя на монетите с най-ниска номинална стойност съществува от няколко години. Спрямо края на септември 2016 г. техният брой е нараснал с 47.3 млн. (7.61%) за 1 стотинка и с 41.9 млн. (7.89%) за две стотинки. Делът на железните пари с номинал 1 ст. представлява 29.79% в общия брой на разменните монети. Към края на септември те са 669.1 млн. броя.

В портфейлите на българина се събират повече монети от по 50 стотинки, левче и два лева, сочи още статистиката на БНБ. Според нея е скочил броят най-вече на левовите монети.

Динамиката по стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си към растеж от последните няколко години. Основен принос за ръста имат тези с високи номинал – от 1 и 2 лв. Общата стойност на монетите от 1 лв. в обращение в края на септември е 137.9 млн. лв., което им отрежда и най-големия дял – 39.45%.

Вашият коментар