Бизнесмен стопанисвал трите минерални басейна на Рупите без разрешително

 

Трите басейна с минерална вода в село Рупите се ползват без договор за наем от дългогодишния стопанин Младен Асенов. Скандалният факт лъсна след проверка на служители от Басейнова дирекция. Екип с участието на ст. инспекторите Милчо Чобанов и Александър Калеов в дирекция „Контрол“ при БД „Западнобеломорски район“ и Антоанета Ангелова – началник отдел „Екология“ към община Петрич, пристигнал изненадващо в обект „Хигиенна баня и басейни“, който се стопанисва от години от ЕТ „Младен Асенов М и М“, предаде Струма.бг.

Минералната вода се вземала от два сондажа, за които обаче бизнесменът нямал нужното разрешително за водовземане от Басейнова дирекция.

На място е съставен констативен протокол, след което на Асенов е съставен и акт за административно нарушение, срещу който той възразил. Младен Асенов твърди, че е подал всички необходими документи в община Петрич и в Басейнова дирекция. Освен това ежемесечно плащал наем на общината, която от 2011 г. с решение на министъра на околната среда и водите е получила правото на управление и безвъзмездно ползване на минералния комплекс Рупите за срок от 25 години.

Въпреки обясненията му за установените закононарушения директорът на Басейнова дирекция издал наказателно постановление, в което определил санкция в размер на 2000 лева. Младен Асенов обжалвал в Районен съд – Петрич, където приложил заявление за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, което така и не получил от Басейнова дирекция, както и 21 копия на приходни квитанции, установяващи направени плащания от него към община Петрич. През последните години той плащал по 100-200 лв. месечно като наем за земята и такса за минералната вода в местността Рупите, въпреки че нямал черно на бяло договор с общината.

Това установила шефката на Районен съд – Петрич Мая Банчева в рамките на административнонаказателното производство, която изискала служебно от общината договор за наем, но такъв не е предоставен. Съдията открива липса на дата на извършеното нарушение в административния акт и наказателното постановление, което е съществено процесуално нарушение и самостоятелно основание за отмяна на санкционния акт. С тези мотиви наказателното постановление е обявено за незаконосъобразно.

Оттук насетне полезният ход на бизнесмена е да сключи договор за ползване на обекта и да получи законово разрешително за водоползване от Басейнова дирекция.

Вашият коментар