in

240 влизат в 45-то Народно събрание не за да оправят живота на обикновените хора, а техният собствен. 240 грабители на българският народ.

Президента Румен Радев ни призовава да гласуваме.
За кого Президент Радев, за коя партия?
За 240, които да ограбват българският народ.
Правейки изчисления на депутатска заплата:
Да вземем например със сумата от 5000 лв
Простата сметка излиза
5000 x 240=1 200 000
Но техните заплати със сигурност са много повече от тази сума.
Месечното им възнаграждение е средно 4884 лева.
Това са брутните им месечни възнаграждения, без добавките за участия в комисия, които са 15% отгоре, и без добавката за трудов стаж, която е по 1% за всяка прослужена година.
Освен това ползват депутатски коли.
Е много им станаха привилегиите.
Тогава за какво говорим, че тези 240
влизат в 45-то Народно събрание не за да оправят живота на обикновените хора, а техният собствен.
И все пак ще се вслушам във вашият призив и на 4.04.2021год ще упражня своето право на вот, защото в противен случай излиза, че съм доволна от сегашното управление,което не е така.
Ще гласувам против Герб, защото сегашното управление ни превърна в роби.

Автор: Петя Трендафилова

Какво мислиш?

Публикувано от 1DEN.BG

Малцинствата са два пъти по-склонни да останат безработни

Спомнете си как Президентът Румен Радев направи за смях Веселин Марешки.