Home » Бизнес » Заетите у нас са малко над 52%, но безработицата намалява
d0b7d0b0d0b5d182d0b8d182d0b5 d183 d0bdd0b0d181 d181d0b0 d0bcd0b0d0bbd0bad0be d0bdd0b0d0b4 52 d0bdd0be d0b1d0b5d0b7d180d0b0d0b1d0bed182 1 - 1den.BG | Новините днес, обективни и без цензура - Заетите у нас са малко над 52%, но безработицата намалява

Заетите у нас са малко над 52%, но безработицата намалява

Общият брой на заетите лица у нас през 2021 г. e 3 076.5 хил., или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години. От всички заети 1 648.7 хил., или 53.6%, са мъже и 1 427.8 хил., или 46.4%, са жени, по данни на НСИ.

Заетите на възраст 15 – 64 навършени години са 2 986.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.1%, съответно 72.0% за мъжете и 64.2% за жените. В сравнение с 2020 г. коефициентът се увеличава с 0.5 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.2%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 77.3%, а при жените – 68.9%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 64.8% (69.9% за мъжете и 60.1% за жените).

Безработните лица са 171.1 хил., от които 95.5 хил. са мъже и 75.6 хил. – жени.

Коефициентът на безработица е 5.3%, съответно 5.5% за мъжете и 5.0% за жените. В сравнение с 2020 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 10.4%.

Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 49.5%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.6% – съответно 2.7% за мъжете и 2.4% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 227.4 хил., от които 527.0 хил. са мъже и 700.4 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 28.0% – съответно 23.8% за мъжете и 32.3% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 57.2 хил., или 4.7% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 12.2%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 – 34 навършени години е 33.6%.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 17.6%.

 

ВИЖТЕ ПЪЛНАТА И ОРИГИНАЛНАТА СТАТИЯ ТУК

2022-03-17

Твоят коментар Cancel reply

x

Check Also

Ганчев: Започваме с юноши, с какво да ме купи Сираков?

Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев обяви, че през пролетта “червените” са били най-слабият отбор в ...