in

Износът ни за ЕС е спаднал с 5%

d0b8d0b7d0bdd0bed181d18ad182 d0bdd0b8 d0b7d0b0 d0b5d181 d0b5 d181d0bfd0b0d0b4d0bdd0b0d0bb d181 5

Износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% през периода януари – октомври 2020 г. и е в размер на 29 762.1 млн. лева.

Данните на Националния статистически институт са в сравнение със същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70% от износа за държавите членки на ЕС.

През октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 321.9 млн. лева.

През периода януари – октомври миналата година при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (37.9%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (28.4%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.1%).

Вносът на стоки у нас от ЕС през периода януари – октомври 2020 г. спада с 10.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29 823.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През октомври 2020 г. вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС, намалява с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 347.4 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – октомври 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (8.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (53.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – октомври 2020 г. е отрицателно и е на стойност 61.1 млн. лева.

По данни на НСИ между януари и ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16 958.2 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

През ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 20.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 555.8 млн. лева.

През периода януари – ноември 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40.4%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (59.0%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (26.9%).

Вносът на стоки у нас от трети страни през периода януари – ноември 2020 г. пък намалява с 9.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 21 133.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През ноември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 149.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (94.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (81.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (50.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – ноември 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4 174.9 млн. лева.

През ноември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 593.5 млн. лева.

През периода януари – ноември 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 50 011.9 млн. лв., което е със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 847.4 млн. лв. и намалява с 9.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – ноември 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 54 484.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 9.9% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През ноември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 677.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – ноември 2020 г. и е на стойност 4 472.1 млн. лева.

През ноември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 829.6 млн. лева.

Източник: fakti.bg

Какво мислиш?

Публикувано от 1DEN.BG

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading…

0
d0b0d0b4d0b2 d0b1d0b5d0bbd18fd0bdd0bed0b2d0b0 d0bfd180d0b5d0b4 d184d0b0d0bad182d0b8 d0b8d0b3d0bdd0bed180d0b8d180d0b0d0bdd0b5d182d0be

Адв. Белянова пред ФАКТИ: Игнорирането на факти от Прокуратурата показва, че това е изпиране на Борисов

d0bdd0bed0b2d0b0 d0bcd0b0d188d0b8d0bdd0b0 d0bbd0b8d0bad0b2d0b8d0b4d0b8d180d0b0 d0b4d183d0bfd0bad0b8 d0bdd0b0 d0bfd18ad182d18f d0b7d0b0

Нова машина ликвидира дупки на пътя за минути (ВИДЕО)