in

ЛИДЕРИТЕ НА ЕС СЕ СРЕЩАТ, ЗА ДА ОБСЪДЯТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА

Лидерите на ЕС се срещат на 24 и 25-ти юни в Брюксел, за да обсъдят икономическите последици от пандемията за общността. В дневния ред са заложени още теми, свързани с миграцията, Турция и Русия.

Държавният глава Румен Радев ще представлява България на заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 24 и 25 юни в Брюксел.

Темите на разговор на редовната среща са свързани с последиците от пандемията, икономическото възстановяване и преодоляването на пречките пред свободното движение в рамките на съюза. Друг фокус на разговор ще са миграцията и външните отношения, включително състоянието на демокрацията и правата на човека в Турция и Русия са другите теми, които ще бъдат на масата на обсъжданията.

Основният акцент – Планът за преодоляване на кризата се води от изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Той разполага с 672,5 млрд. евро, и е централен елемент на изключителното усилие за възстановяване на ЕС — Next Generation EU: план за 750 млрд. евро, договорен от лидерите на ЕС още през юли 2020 г. След одобряването на плановете държавите членки ще получат предварително финансиране в размер на 13 % от общата сума, отпусната за започване на възстановяването. Усилията в посока миграция са насочени към влизане и пребиваване на висококвалифицирани граждани от държави извън ЕС, идващи да живеят и работят в ЕС. Новите правила, които ще обсъдят лидерите са насочени към установяване на по-приобщаващи критерии за приемане, улесняване на мобилността в рамките на ЕС, улесняване на събирането на семейството, опростяване на процедурите за признати работодатели, предоставяне на много високо ниво на достъп до пазара на труда.

На 25 юни лидерите от ЕС ще направят преглед на напредъка по отношение на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

Споделете тази публикация с вашите приятели!

Какво мислиш?

Публикувано от 1DEN.BG

vasilii kovalchuk

Михайл Ковальчук: Айфоните и Смартфоните не са за “ваше удобство” Това са инструменти за дистанционен контрол и управление на мозъчните функции със сателити.

fe7650079 avramov2

Димитър Аврамов: Ако ти запецнеше отварачката, най-сигурният начин беше да се обадиш на Борисов