in

Методи Лалов е сезирал Софийската градска прокуратура и главния прокурор Иван Гешев за извършени престъпления във връзка с дейността на председателя на СГС Алексей Трифонов

Това разбрахме от написан пост в фейсбук профила му. Ето и целия текст:

Току-що сезирах Софийската градска прокуратура и главния прокурор Иван Гешев за извършени престъпления във връзка с дейността на председателя на СГС Алексей Трифонов.

Ето съобщението ми до прокуратурата:

“ДО
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

Копие:
Г-Н ИВАН ГЕШЕВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от Методи Орлинов Лалов, ЕГН: …..,
имейл:………

Относно: извършени документни и длъжностни престъпления от общ характер от лица от общинската администрация на район „Илинден“ на Столична община, от Министерството на правосъдието и от членове на Висшия съдебен съвет, както и престъпления по Глава първа от Наказателния кодекс (НК)

Правно основание: чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ,

На 14.09.2021 г., в 21:00 часа, по телевизия „Евроком“ беше излъчено журналистическото разследване на г-жа Валя Ахчиева „Правителството“ на Темида – разобличено, но законът – игнориран“. В него, а преди това и в редица други материали на същата журналистка по темата, се съдържат факти, подкрепени със съответни документи и изявления на длъжностни лица, от които може да се направи обоснован извод, че председателят на Софийския градски съд г-н Алексей Трифонов няма българско гражданство и следователно не може да бъде не само административен ръководител в съдебната власт, но и съдия, поради назначаването му в противоречие с императивната норма на чл. 162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
От посочения журналистически материал става ясно, че г-жа Ахчиева в период от близо три години е сезирала практически всички правоимащи институции – общинската администрация на район „Илинден“ на Столична община, Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, но адекватна институционална реакция реално не е възникнала. За първи път такава е налице от страна на служебния министър на правосъдието г-н Янаки Стоилов, който в свое писмо изх. № 04-02-151/20.08.2021 г. до секретаря на район „Илинден“ е посочил: „Видно от писмо на Столична община, район „Илинден”, акт за раждане е съставен въз основа на документ от чужбина – свидетелство за раждане в СССР. Няма данни за извършен избор на българско гражданство от родителите, в едногодишния срок от раждането, съобразно разпоредбата на чл.1, т.2 от Конвенцията. За да се пресъстави акт за гражданско състояние – напр. акт за раждане, е задължително условие, длъжностното лице по гражданско състояние да разполага с неопровержими доказателства, че към датата на събитието – раждане, лицето, за което се отнася е български гражданин. В конкретния случай, такива доказателства не са налице. Поради това, акт за раждане от 1988 година е съставен от длъжностно лице Антония Атанасова към ОбНС „Илинден”, София, без да е налице правно основание за това действие. Няма данни същото лице да е подавало молба за придобиване на българско гражданство по натурализация, поради което следва, че и към настоящия момент Алексей Трифонов, роден през 1972 година, в град Курск, СССР, не е български гражданин.“
Горепосоченото води до обосновано предположение, че правосъдието и административната дейност, осъществявани от г-н Алексей Трифонов от момента на назначаването му като магистрат, а впоследствие и като административен ръководител, са незаконосъобразни. Лице, което не е само български гражданин не може да бъде съдия, а участието в правосъдната дейност на лица, които не отговарят на изискванията на закона, определя съдебните състави като незаконни, респ. постановените от тях актове като незаконосъобразни и подлежащи на отмяна по предвидения за това ред в закона. От друга страна, разпределянето на делата в СГС от лице, което не отговаря за изискванията за съдия и административен ръководител, включително чрез определени от него зам.-председатели и други лица, поставя под въпрос законосъобразността на тази дейност и на извършените след това съдопроизводствени действия по разпределените от неоправомощени лица съдебни дела.
Изложената в журналистическия материал фактология поражда обосновани съмнения за евентуално извършени престъпления – документни, длъжностни и такива по Глава първа от НК. Липсата на институционална реакция, при наличие на надлежно сезиране от страна на г-жа Ахчиева, води до необходимост да се изясни дали лица от ВСС, МП и общинската администрация не са прикривали и осъществили съвместна престъпна дейност с лице, което не е български гражданин и не е изключено да е внедрено в съдебната власт, за да действа в услуга на чужда държава.
С оглед на това считам, че са налице достатъчно данни за образуване на наказателно производство (чл. 211, ал. 1, вр. чл. 207, ал. 1 от НПК), поради което Ви уведомявам за евентуално извършени престъпления (чл. 205 от НПК). Налага се именно аз да направя това, тъй като до настоящия момент българската прокуратура не намери за необходимо служебно да изпълни конституционните си правомощия и да образува по свой почин досъдебно производство въз основа на придобилите публичност журналистически материали на г-жа Ахчиева по темата, както и въз основа на информацията и документните, представени по адм. дело № 14988/2018 г. на ВАС, с които прокуратурата несъмнено е запозната чрез участвалите в това съдебно производство прокурори от Върховната административна прокуратура. Само в рамките на обективно, всестранно и пълно разследване българските граждани ще могат да получат ясни и обосновани отговори дали правосъдието и административната дейност, извършвани от г-н Алексей Трифонов съответстват на закона, както и дали са извършени и от кого престъпления от общ характер.

   С уважение,  
           Методи Лалов"

What do you think?

24 Points
Upvote Downvote

Written by 1DEN.BG Новините

1ден - 1den.bg съществува от 2016-та година, като се старае да предлага само истината на своите читатели. Чисти новини, такива каквито са, без цензуриране. Освен това се стараем да запазим и мненията на читателите, такива каквито са, реални, неподправени и също без да бъдат цензурирани. Ние държим на прозрачността и истината.

Заповядайте прочетете полезна информация и тук:

1den.bg - Един ден бг ( 1ден / edin den)

topnovini.eu - Топ Новини  ( top novini )

mneniqta.com - Мненията ком ( mneniyata com )

Новини от България и света - Новините днес - ( novinite-dnes.bg )

Мрежата.ею - Новинарски уебсайтове

e5ab577ec tatiqna doncheva bgnes - 1den.BG | Новините днес, обективни и без цензура - Татяна Дончева: Слави Трифонов е психически и физически слаб

Татяна Дончева: Слави Трифонов е психически и физически слаб

2021 09 15 03.07.55 - 1den.BG | Новините днес, обективни и без цензура - Ива Митева обясни защо не свика извънредно заседание в НС

Ива Митева обясни защо не свика извънредно заседание в НС