in ,

Без върховенство на закона няма да има пари от ЕС

Нарушенията на принципите на правовата държава ще бъдат основание за спиране на средствата от бюджета на ЕС, в това число и на новите инструменти за възстановяване от коронавирусната пандемия. За това са се споразумели германското председателство на Съвета на ЕС и преговарящите от страна на Европейския парламент, съобщи Съветът на ЕС.

Режимът за защита на бюджета е част от пакета от мерки, свързани със следващата многогодишна финансова рамка и плана за възстановяване. Той важи за всички еврофондове и се задейства, когато се установи, че нарушенията на принципите на правовата държава в държава-членка засягат или може сериозно да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС или финансовите интереси на ЕС.

Евродепутатите, които участваха в преговорите, обясниха, че за да бъдат предприети действия срещу дадена държава, ще е достатъчно и само да бъде застрашена независимостта на съдебната власт.

Те обясниха, че за да бъде гарантирано, че крайните бенефициенти, които разчитат на подкрепата на ЕС – студенти, фермери или неправителствени организации – не са наказвани заради действията на правителствата, те ще могат да общуват директно с Комисията. 

Механизмът ще се прилага не само при директни злоупотреба с еврофондове, каквито са случаите на измами и корупция, но и при системни нарушения на фундаменталните ценности на ЕС като свободата, демокрацията, равенството и спазването на човешките права, включително правата на малцинствата.

Постигнатото споразумение сега ще бъде внесено за одобрение от Съвета и от Европейския парламент. 

„Това е важен етап в нашите усилия за финализиране на следващия дългосрочен бюджет на ЕС и пакета за възстановяване. Новият механизъм за условност ще увеличи защитата на бюджета на ЕС, когато нарушенията на принципите на правовата държава водят до злоупотреба с европейските фондове. Много съм доволен, че доброто сътрудничество с преговорния екип на ЕП ни позволи да постигнем бързо споразумение. Време е да намерим споразумение и за останалата част от условията за пакета за възстановяване. Имаме исторически финансов пакет (бюджетът плюс възстановителния фонд, бел. ред) от 1,8 трилиона евро. С втората вълна от пандемията, която удря силно държавите-членки, няма време за губене“, каза Михаел Клаус, постоянен представител на Германия в ЕС.

Омбудсманът: Отсрочването на дела заради К-19, при липса на електронно правосъдие, реално е отказ от правосъдие

Новият общ механизъм за наблюдение на всички страни от ЕС беше създаден точно заради идеята отпускането на пари в блока да бъде обвързано с върховенството на закона. Първият доклад за състоянието на върховенството на закона посочи слабостите на България, които се отбелязват години наред в докладите по механизма за сътрудничество и проверка – липсата на отчетност на прокуратурата, слаби резултати срещу корупцията и провал със свободата на медиите и плурализма им.

източник: segabg.com

Какво мислиш?

Публикувано от 1DEN.BG

помощ

“Отменяме апела за помощ”. Какво се случи за два часа?

норки

Дания ще ликвидира 17 милиона норки заради открит мутирал коронавирус сред тях