ПОЛИТИКА 

Брюксел очаква стабилен икономически растеж за България

Европейската комисия очаква стабилен икономически растеж в България от 3,8 на сто през 2018-а и 3,7 на сто през 2019-а г., стимулиран от вътрешното търсене. Увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) на България е 0,9% през първото тримесечие на 2018 г., запазвайки миналогодишния стабилен темп, когато икономиката нарасна с 3,6%.

Сегашният растеж е движен от силното частно потребление и по-високите инвестиции, посочва Европейската комисия в обявената си днес лятна междинна прогноза за икономиката и инфлацията в ЕС и еврозоната.

Повишенията на заплати са дали тласък на частното потребление, а възобновеното използване на програмите за инвестиционно финансиране на ЕС са допринесли за растежа в държавното инвестиране. Икономическите настроения продължават да се подобряват и аналитични данни сочат очаквания за увеличение на поръчките, по-висока производителност и по-голямо търсене, което предполага, че икономиката ще продължи растежа си през следващите тримесечия.

Положителното развитие на пазара на труда и планираното увеличение на заплатите в държавния сектор ще допринесе за продължително увеличение на частното потребление. Очаква се растежът на инвестициите също да е голям заради възобновеното усвояване на европейски фондове, но и благодарение на засилените инвестиции в частния сектор.

В същото време нетният принос на износа за БВП се очаква да бъде отрицателен. Макар че силното външно търсене може да подобри увеличението на износа. Силното вътрешно търсене и значителните инвестиции означават, че вносът ще продължи да превишава износа.

Натискът върху цените се засилва през пролетните месеци като резултат от рязкото поскъпване на петрола и вторичния му ефект върху цените на храните. Регулираните цени също са се повишили значително за същия период. Очаква се инфлацията да се ускори до 2% през 2018 г. преди да спадне до 1,8% през 2019 година. Това се дължи на силния базов ефект на енергийните продукти, а разполагаемият реален доход би трябвало да подкрепи потреблението и цените като цяло.

За ЕС и еврозоната се очаква се очаква растежът да остане силен, през тази година 2,1 на сто, а през 2019 г. – 2 на сто. След пет поредни тримесечия на силен растеж обаче икономиката забави темпа през първата половина на 2018 г., като прогнозите бяха понижени с 0,2 процентни пункта спрямо обявените през пролетта за ЕС, така и за еврозоната.

Очаква се през втората половина на годината растежът леко да се засили, тъй като условията на пазара на труда се подобряват, дълговете на домакинствата намаляват, потребителското доверие остава високо, а паричната политика е все така благоприятна. „Лекото понижаване в сравнение с пролетта отразява въздействието върху доверието, оказвано от напрежението в търговията, несигурността в областта на политиката и нарастващите цени на енергията. Прогнозите ни сочат, че растежът през 2018 и 2019 г. ще продължи, въпреки че допълнителното ескалиране на протекционистките мерки представлява очевиден риск. В търговските войни няма победители – само губещи“, коментира Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ