Даниела Пирянкова: В никакъв случай не заминавайте прибързано за работа в чужбина!

Даниела Пирянкова е главен експерт и съветник в мрежата EURES (European employment services/Европейски услуги за заетост). EURES съветниците са обучени експерти, които консултират търсещите работа лица и работодателите по различни практически, юридически и административни въпроси на заетостта и пазара на труда в страните – членки на ЕС/ЕИП.

– Г-жо Пирянкова, какво трябва да направят гражданите, за да не попаднат в капана на фирми измамници?

– За да може една компания да извършва посредническа дейност, тоест да посредничи на български граждани, тя трябва да предаде определен набор от документи в агенцията по заетостта. И на тази база от Министерството на труда и социалната политика издават лиценз. Всички тези компании или частни посреднически агенции, които легално оперират в България, са включени в списък, който е качен на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Препоръчваме на гражданите задължително да проверяват фирмите в сайта. Там могат да намерят и компаниите, които по някакви причини са с прекратена регистрация, най-често заради недобросъвестно отношение към клиентите си.

– Имат ли право компаниите да изискват законно такси и комисиони?

– Получавали сме запитвания от лица дали фирмите имат право да изискват средства за посредничество, а това категорично не е позволено. Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР).

Според закона посредниците нямат право да изискват средства за услугата посредничество от търсещите работа лица. Фирмите могат да получават средства от работодателите, на които осигуряват работна ръка.

– Какви са най-честите грешки, които правят кандидат-гурбетчиите?

– Опредено това е прибързаното заминаване, преди получаването на цялата нужна информация. Някои тръгват дори без да им бъдат обяснени всички условия. Според мен хората не се замислят, че това всъщност е една сериозна крачка. Дори да е сезонна работа, това е преместване в друга държава – с друга култура и манталитет. Хората просто виждат едно заплащане, което очакват да получат, без да са видели другите разходи, без да са осъзнали, че то е почасово и зависи от това колко точно ще работят. Тези детайли понякога им убягват и щом заминат, те остават с впечатлението, че са били излъгани.

– Как бихте коментирали, че има и лоши условия за живот на Острова?

– Правим всичко възможно да информираме заминаващите. Наистина условията невинаги са добри. Щом са допустими и легални, работодателят може да предоставя такива условия. Въпросът е хората да имат реалната информация, за да могат да преценят устройва ли ги, или не този тип работа.

– Какви са останалите детайли, с които нашенците трябва да са наясно?

– Това е тежък труд. Когато аз консултирам лица, винаги им го обяснявам. Някои си мислят, че е лесно да се работи, ала в действителност това е трудоемка работа, която често се извършва при неблагоприятни климатични условия. Често самата регулярност на работата зависи от времето. Не може да се очаква, че всеки ден от 9 до 6 часа ще се работи. Може да има дни, когато климатичните условия просто не позволяват това.

Георги Василев

Вашият коментар